เว็บจังหวัด โครงการพระราชดำริ บ้านรวมไทย เทศกาลงานประเพณี กระดานข่าวท่องเที่ยว เก็บมาฝาก
หน้าหลักท่องเที่ยว
การเดินทาง
 
:: สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ ::
อำเภอเมือง
อำเภอปาย
อำเภอขุนยวม
อำเภอแม่สะเรียง
อำเภอแม่ลาน้อย
อำเภอสบเมย
อำเภอปางมะผ้า
 
:: ระบบสืบค้นข้อมูลร้านอาหาร ::
ร้านอาหารแต่ละอำเภอ
ประเภทร้านอาหาร
ประเภทร้านอาหารแต่ละอำเภอ
 
:: ระบบสืบค้นข้อมูลสถานที่พัก ::
สถานที่พักแต่ละอำเภอ
สถานที่พักตามประเภท
สถานที่พักจากอำเภอ/ประเภท
 
:: เว็บท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ::
travelmaehongson.org
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
maehongsontravel.com
maehongsoncity.in.th
maehongsontntour.com
maesariang.com
chankalay.com
buatong.net76.net
 
:: แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัด ::
แผนที่จาก ททท.
GIS
 
:: แนะนำร้านอาหาร ::
มายเวย์พาราไดร์
 
:: แนะนำที่พัก ::
บ้านพรพงษ์
ริมธาร รีสอร์ท
ต้าเหล่าซือรักไทยรีสอร์ท
บ้านริมปายรีสอร์ท
Untitled Document

 

“เมืองสามหมอก” เป็นสมญานามของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากสภาพของดินฟ้าอากาศของเมืองที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี คือในฤดูฝนจะมีหมอกฝน ฤดูหนาวมีหมอกและน้ำค้าง ฤดูร้อนก็จะมีหมอกควันจากไฟไหม้ป่า ภูเขาสูงและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำให้จังหวัดแม่อ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการแต่งกายแบบ "ชาวไต" ที่มีเอกลักษณ์ ภาษาที่ใช้ และอาหารการกินของชาวพื้นเมือง สิ่งเหล่านี้นับเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ


ปางอุ๋ง . . . . ดิ น แ ด น ใ น เ ท พ นิ ย า ย